Yale Doorman L3 videor med instruktioner

Här har vi samlat aktuella videor om vårt smarta lås Yale Doorman L3. Låset lanserades i slutet av 2020 och vi kommer fylla på med fler videor.

Installera Yale Doorman L3 steg 1-9, ny version av låshus

Klicka här för mer information om den nya konstruktionen. Oavsett om du avser använda ditt lås som "stand alone" eller integrera det med vår Yale Access App ska steg 1-9  utföras. För "stand alone" (utan koppling till och styrning med app) ska du sedan fortsätta med steg 10-14. För koppling till app, fortsätt med videor för integration.

Installera Yale Doorman L3 steg 1-9, tidigare version av låshus

Oavsett om du avser använda ditt lås som "stand alone" eller integrera det med vår Yale Access App ska steg 1-9  utföras. För "stand alone" (utan koppling till och styrning med app) ska du sedan fortsätta med steg 10-14. För koppling till app, fortsätt med videor för integration.

Installera Yale Doorman L3 steg 10-14 gäller endast vid stand alone

Installationsvideo för en "stand alone" användning av Yale Doorman L3, det vill säga att du inte avser koppla och styra låset via app (Yale Access App eller annan partnerapp). Följ därför endast dessa instruktioner när du INTE avser integrera och styra ditt Yale Doorman L3 med vår Yale Access app (eller annan app).

Installera och koppla Yale Doorman L3 till Yale Access App

Installera och koppla Yale Doorman L3 till Yale Connect Wi-Fi Bridge

Inställning av Yale Doorman L3 i Yale Access App

Integration mellan Yale Doorman L3 och Yale Access App

Här förklarar Magnus hur integration av låset Yale Doorman L3 till appen Yale Access går till. Observera att innan du integrerar låset ska du genomföra de grundläggande momenten som visas. Annars kommer dina inställningar försvinna.

Hjälp med Yale Doorman L3 installation.

Manual Yale Doorman L3

Installation och driftsättning.