Support

Yale Doorman L3

Kom igång med Yale Doorman L3

Supportsidor för att komma igång med Yale Doorman L3 - vår tredje generation av det smarta låset. Samtliga komponenter för en komplett installation och manual hittar du i din förpackning. Här hittar du självhjälp och kontakter till supporten, om det ändå skulle behövas.

Hjälp med Yale Doorman L3 installation.

Manual Yale Doorman L3

Installation och driftsättning.

Guide Yale Doorman

Vad skiljer Classic & L3?

Ta reda på mer!

Installera Yale Doorman L3 steg 1-9

Installationsvideo för Yale Doorman L3. Oavsett om du avser använda ditt lås som "stand alone" eller integrera det med vår Yale Access App ska steg 1-9  utföras. För "stand alone" (utan koppling till och styrning med app) ska du sedan fortsätta med steg 10-14. För koppling till app, fortsätt med videor för integration.

Installera Yale Doorman L3 steg 10-14 gäller endast vid stand alone

Installationsvideo (2021-03-18) för en "stand alone" användning av Yale Doorman L3, det vill säga att du inte avser koppla och styra låset via app (Yale Access App eller annan partnerapp). Följ därför endast dessa instruktioner när du INTE avser integrera och styra ditt Yale Doorman L3 med vår Yale Access app (eller annan app).

Integration mellan Yale Doorman L3 och Yale Access App

Här förklarar Magnus hur integration av låset Yale Doorman L3 till appen Yale Access går till. Observera att innan du integrerar låset ska du genomföra de grundläggande momenten som visas. Annars kommer dina inställningar försvinna.

Installera och koppla Yale Doorman L3 till Yale Access App

Installera och koppla Yale Doorman L3 till Yale Connect Wi-Fi Bridge

Inställning av Yale Doorman L3 i Yale Access App

Kom igång med Yale Doorman L3 FAQ

Kvinna som ler och håller en digital läsplatta.

Manualer & videor

Vid installation eller felsökning kanske en video eller manual kan hjälpa dig!

Behöver du direktsupport från oss?

Skapa ett ärende här.