Support

Yale Doorman L3

Felsökning av ditt Yale Doorman L3

Om ditt Yale Doorman L3 inte skulle fungera som det skall finns det ett antal åtgärder som du kan göra. Du kan göra låstest eller olika typer av felsökningar – Ta reda på hur du får ditt Yale Doorman L3 att fungera korrekt.

Vad klarar Yale Doorman L3?

 • Max 30 st nyckelbrickor kan registreras på ett lås.
 • En nyckelbricka kan registreras på oberänsat antal lås. (Dock max 6 st lås i kombination med Yale Doorman Classic i samma system).
 • Max 30 st användarkoder.
 • Klarar utomhusmiljö, IP55 klassat.
 • Temperaturintervall: Insida 0 till +50 grader och utsida -20 till +60 grader.

Batteriinformation i Yale Doorman L3

 • Batterier: 4 st 1,5V alkaliska AA batterier.
 • Batterivarningar:
 • Batteribyte: Byt samtliga batterier vid låg batterivarning. Låt aldrig batterierna ta helt slut då detta kan skada produkten.
 • Kontrollera alltid att + och – polerna på batterier sätts i korrekt.
 • Använd alltid alkaliska batterier.
 • Explosionsrisk förekommer vid användning av felaktiga batterier.
 • Kasta använda batterier enligt nationella regler och återvinningsprogram för detta.
Hjälp med Yale Doorman L3 installation.

Manual Yale Doorman L3

Installation och driftsättning.

Felsökning av Yale Doorman L3 FAQ

Byta masterkod - så här gör du!

När du behöver ändra din masterkod finns det några saker att tänka på för Yale Doorman L3:

Ändra masterkod för lås kopplat till Yale Access App/partnerapp:

Är ditt Yale Doorman L3 upplagt i din app använder du inte en traditionell masterkod direkt i låset. Låset programmeras istället med hjälp av appen.

Viktigt: Masterkod, entrékoder och nyckelbrickor nollställs alla vid integration till app, om du ställt in dessa innan i låset. Börja därför ALLTID med appen. Detta gäller oavsett om det är Yale Access App eller någon av våra partnerappar.

Ställ in L3 i Yale Access App

Ändra masterkod för lås som inte är kopplat låset Yale Access App:

När du inte har kopplat ditt Yale Doorman L3 till appen än, eller har för avsikt att göra det, och KAN din masterkod ändrar du masterkoden via menyval 2 på knappsatsen.

Om du däremot INTE kan din masterkod måste du först återställa ditt Yale Doorman L3 till fabriksinställningar:

 • Har du aldrig kopplat ditt Yale Dooman L3 till Yale Access gör du en fabriksåterställning med knappen under batteriluckan. 
 • Ta ut ett batteri, tryck in och håll knappen, sätt i batteriet och vänta på låsets hälsningsfras. Släpp knappen. Du behöver ett gem eller penna för att komma åt knappen.

Har du däremot kopplat ditt lås till Yale Access App återställer låset med hjälp av appen i menyn inställningar, välj rätt lås om du har flera, och välj fabriksåterställning. 

Kan inte larma på via knappsatsen (Integrerat lås)

För att kunna larma på via knappsatsen kan du behöva uppdatera ditt lås, det gör du via Yale Access.

-          Återställ Yale Doorman L3

Om låset är integrerat via modul kommer du behöva först återställa låset, dvs ta ut modul och ett batteri och sedan hålla in återställningsknappen som finns under batteriluckan. Sätt sedan tillbaka batteriet, vänta på instruktioner från låset och välj ny masterkod. Du hittar en mer utförlig instruktion i manualen, https://www.yalehome.se/sv/support/manualer/

-          Uppdatera låset

Nu behöver du integrera låset mot Yale Access, se gärna instruktionsvideor på hur gör detta här: https://www.yalehome.se/sv/support/videor/ eller följ manual https://www.yalehome.se/sv/support/manualer/

När du väl har integrerat låset och uppdaterat låsets firmware, kan du fabriksåterställa via ”låsinställningar” i Yale Access. 

När du sedan har integrerat låset mot ditt alarmsystem så ska du nu kunna larma på via  knappsatsen. 

Nu kan du larma på via knappsatsen, genom att hålla in Lås Upp –knappen i tre sekunder (vänta tills låset piper till), slå in din användarkod och avsluta med Lås Upp –knappen.

Kan inte lägga till Yale Doorman L3 i Yale Access

En möjlig felorsak kan vara att appen hittar signal från andra BLE enheter under installationen.
Glöm inte att aktivera BLE genom menyval 6.
Pröva gärna även att skriva in serienumret manuellt för ditt lås genom Yale Access.  

Se gärna instruktionsvideo gällande integration mot Yale Access här: https://www.yalehome.se/sv/support/videor/  

Väderomslag kan påverka din dörr så att Yale Doorman inte kan låsa

Väderomslag kan påverka din dörr. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftande utomhustemperaturer medföra att din dörr rör sig vilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar. Kontrollera avståndet mellan dörr och karm, dörrspringan mellan slutbleck i karmen och låskistans stolpe i dörren får vara maximalt 5mm.

 • Dörrspringan får vara max 5 mm (rekommenderad 3 mm).
Låstest för att se om låset fungerar korrekt - hur gör jag det?

Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med låsknappen eller genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort, dörrspringan får vara max 5 mm (rekommenderad 3 mm).

Kan fortfarande inte låsa:

 • Dörrspringan får vara max 5 mm (rekommenderad 3 mm).
 • Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.
 • Kontrollera att kontakterna sitter i helt och att stiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.
Det är svårt att stänga dörren efter att jag installerat Yale Doorman. Kan jag göra något åt detta?

Medföljande slutbleck 1487-2 fungerar i det allra flesta fall, upplever du att det är svårt att stänga dörren när Yale Doorman monterats ihop kan det vara idé att byta till slutbleck 1487-1.

 • För varianten Yale Doorman L3 Flex finns bägge varianter av slutbleck med i förpackningen.
 • Till övriga varianterna av Yale Doorman är det möjligt att köpa till ett djupare slutbleck och/eller justeringsplatta för att minska avståndet till låshuset.
 • Ett annat tips är att smörja fallen och förregling med lite låsfett ett par gånger om året så att de mekaniska delarna ska glida lite lättare. Det är ett generellt råd för alla Yale Doorman.
Hur återställer jag Yale Doorman L3 till Fabriksinställningar?

Av olika anledningar kan det vara önkvärt att återställa Yale Doorman L3 till fabriksinställningar. Exempelvis kan det bero på:


Du har övertagit en bostad med Yale Doorman L3, och du vill radera den tidigare användarens inställningar för att ha full kontroll på koder och nyckelbrickor som har access till låset.

Du önskar inte längre att använda app-lösningen, vill byta till ett annat integrerat system för att styra din Yale Doorman L3. Gör så här:

 • Har du kopplat ditt lås till Yale Access appen återställer låset med hjälp av Appen i menyn inställningar, välj rätt lås om du har flera, och välj fabriktsåterställning. 
 • Har du aldrig kopplat ditt Yale Dooman L3 till Yale Access gör du en fabriksåterställning med knappen under batteri luckan. 
 • Ta ut ett batteri, tryck in och håll knappen, sätt i batteriet och vänta på låsets hälsningsfras. släpp knappen. Du behöver ett gem eller penna för att komma åt knappen.
Jag kan inte låsa upp mitt Yale Doorman L3, vad gör jag?

Om du befinner dig på insidan, kan du alltid nödöppna. Vrid vredet ett kvarts varv. Antingen till höger eller vänster, beroende på om du har en höger- eller vänsterdörr. Tryck samtidigt ner handtaget och dörren öppnas.


Om du befinner dig på utsidan, läs vår fråga-svar "Mitt Yale Doorman L3 har slutat att fungera. Vad kan det bero på?" för felsökningstips

Vad gör jag om Yale Doorman L3 har slutat att fungera?

1. Gör en felsökning i följande ordning: Om du har slagit fel kod flera gånger i rad låses Yale Doorman L3 i ett par minuter innan du kan göra ett nytt försök att öppna.

2. Om du har ett uppkopplat Yale Doorman L3, där du angivit en tidsbegränsad behörighet, kan det vara så att behörigheten har gått ut. Kontrollera inställningarna i din app eller på "mina sidor".

3. Om produkten inte fungerar kan man trycka på en resetknapp mellan batteribackuppolerna på undersidan av utsidan. Detta startar om produkten men alla elektroniska nycklar ligger kvar.

4. Låstest: Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med låsknappen eller genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort och inte det rekommenderade 3 mm.

5. Kan fortfarande inte låsa: 

• Rekommenderad dörrspringa är 3 mm. 

• Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.

• Kontrollera att kontakterna sitter i helt och att stiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.

6. Väderomslag kan påverka din dörr. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftandeutomhustemperaturer medföra att din dörr rör sigvilket i sin tur gör att dörrspringan varierar. För att Yale Doorman L3 ska fungera är:rekommenderatmått för dörrspringan 3 mm. Skulle ditt Yale Doorman L3 inte låsa kan du därför behöva justeradörrspringan.

7. Det kan också bero på att batteriet är slut. I så fall får du en batterivarning med ljud och ljus i god tid innan, men om det tar slut ändå kan du sätta ett standard 9V batteri på två poler nederst på utsidan av låset för att strömsätta detta och sedan identifiera dig med nyckelbricka eller kod på vanligt sätt.

Påverkar min Wifi-router signalen från Yale Smart Hub eller Connect Bridge?

Det kan den göra, om du upplever problem med signalen till dina enheter (Yale Doorman L3, larm o.s.v.), flytta då hubben eller Connect Bridge från routern.

Varför larmar mitt Yale Doorman L3 fast dörren är stängd?

Rekommenderad dörrspringa är tre mm. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftande utomhustemperaturer medföra att din dörr rör sig vilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar.

Justera därför dörrspringan vid behov med hjälp av gångjärnen eller underläggsbrickor till slutblecket. Dörrspringan får aldrig mer än maximalt fem mm.

Får jag någon indikation på att låset inte gick att låsa?

Ja, det indikeras med ljud och blink på låset. Om du har låset integrerat så kan du även se en logg på detta i appen.

Vad gör jag om jag har en för hög batteriförbrukning?

Kontrollera att du använder alkaliska batterier. Andra typer av batterier kan påverka din batteriförbrukning.

En annan anledning till hög batteriförbrukning kan vara dålig kontkt med din Hubb eller Connect bridge. Flytta dessa och använd appens funktion för att kontrollera signalens stryrka.

Om du har integrerat ditt lås till Yale Access så kan du behöva öppna appen och se om det finns några uppdatering du kan göra på låset. Förfrågan om uppdatering kommer upp automatisk när du har låset framför dig i appen om det finns uppdateringar tillgängliga för ditt lås.

Hur ändrar jag inställningarna i mitt Yale Doorman när det är integrerat?

Du justerar låsets inställningar i appen som är knuten till ditt lås. Inställningarna är inte längre tillgängliga via knappsatsen.

Varför säger låset "Frånkoppling misslyckades, larmet kan fortfarande vara på". Det tar också några sekunder för Doorman att låsa upp?

Detta kan du lösa genom att följa dessa instruktioner: Gå ut, stäng och lås dörren. När dörren har låsts in trycker du på stjärnknappen och håller den intryckt. Håll den intryckt tills dess att du fått två pip. Släpp sedan stjärnknappen och ange din användarkod och bekräfta med stjärnknappen. Vänta ungefär en halv minut, lås upp dörren normalt, * – användarkod – *. Nästa gång dörren låses upp, bör tidsfördröjningen och alla röstmeddelanden vara borta.

Varför fungerar inte mekanisk nödöppning?

Säkerställ först att du utför momentet korrekt. Vrid vredet till horisontellt läge och tryck sedan ned handtaget, dörren ska nu gå att öppna. Om mekanisk nödöppning inte fungerar är vredmedbringaren för kort. Ladda ned den senaste manualen och kontrollera att medbringarens längd har anpassats utifrån vilken generation av låshus som är monterat i din dörr, se avsnitt 7 och steg 2 för generation R2 respektive DDL. Gällande R2 är det även viktigt att medbringaren verkligen passas in i spåret när insidans behör skruvas fast. Det finns en extra medbringare i förpackningen att använda om den har klippts för kort.

Behöver du direktsupport från oss?

Skapa ett ärende här.