Support

Yale Doorman Classic

Vanliga frågor och svar om Yale Doorman Classic

Här finns svaren på de allra vanligaste frågorna kring smarta låset Yale Doorman. Hittar du trots allt inte svaret på det du söker här kan du även prova vår felsökningshjälp.

Låsens olika funktioner

Jämför funktionerna på våra smarta lås.

Jag vill jämföra låsen!

Vad vill du veta om Yale Doorman Classic? ?

Byta masterkod - så här gör du!

Behöver du ändra din masterkod? Om du KAN din masterkod när du behöver ändra den kan detta göras via menyn i ditt Yale Doorman, antingen i advanced mode eller i easy mode. I advanced mode ska du välja menyval 2, och i easy mode ska du välja p-knappen. Om du däremot INTE kan din masterkod måste du först återställa ditt Yale Doorman till fabriksinställningar, detta förklaras i Yale Doorman-manualen på sidan 46-49.

Låstest för att se om låset fungerar korrekt - hur gör jag det?
 1. Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med * eller genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort och inte det rekommenderade 3 mm (max 5 mm).

 2. Kan fortfarande inte låsa:
 • Rekommenderad dörrspringa är 3 mm (max 5 mm).
 • Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.
 • Kontrollera att kontakterna sitter i helt och att stiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.
Hur återställer jag Yale Doorman till Fabriksinställningar?

Av olika anledningar kan det vara önkvärt att återställa Yale Doorman till fabriksinställningar. Exempelvis kan det bero på:

 1. Du har övertagit en bostad med Yale Doorman, och du vill radera den tidigare användarens inställningar för att ha full kontroll på koder och nyckelbrickor som har access till låset.
 2. Du önskar inte längre att använda app-lösningen, vill byta till ett annat integrerat system för att styra din Yale Doorman.

Fabriksåterställning beskrivs i detalj i Yale Doorman-manualen på sidan 46-49 där det även finns illustrationer och anvisningar steg för steg.

Vilka versioner finns det av Yale Doorman?

V1

Den första varianten, såldes mellan augusti 2011 och april 2013. V1 har ingen synlig märkning.

 V2

Introducerades april 2013. Utsidans enhet är under i handtaget märkt med V2. Till skillnad från V1 går V2 att integrera med larm hos våra partners.

Classic (tidigare V2N)

Introducerades parallellt med V2 april 2016. Utsidans enhet är under handtaget märkt med V2N eller Classic.

L3 – vårt senaste Yale Doorman

Introducerades på marknaden i slutet av 2020. Låset kan integreras med Yale Access App och kopplas tilll ditt smarta hem.

Om nyckelbrickor:

 • Om du har ett V1 eller V2 sedan tidigare och köper en Classic  eller L3 fortsätter du använda de brickor ni har sedan tidigare.
 • Nyckelbricka Classic fungerar bara i Classic lås medan den tidigare nyckelbrickan, med Yale Doorman märket, fungerar i alla versioner av Yale Doorman.
 • Till L3 kan du använda upp till 30 nyckelbrickor. Har du ett system med flera lås och kombinerar L3 och Classic kan dock fortfarande max 6 av brickorna brickor användas till de som är av modellen Classic.
Uppfyller Yale Doorman Classic kraven för Godkänd låsenhet?

Under 3:e kvartalet 2020 kommer Yale Doorman Classic under en övergångsperiod finnas i handeln med två olika certifikat från SBSC (Svensk brand och säkerhets certifiering) mot SSF 3522. (Stöldskyddsföreningen)

 • Ett äldre. Certifikat nr 10-583 utfärdat mot SSF 3522 utgåva 1.
 • Ett nyare. Certifikat 20-19 utfärdat mot SSF 3522 utgåva 2.

Skillnaden mellan SSF 3522 utgåva 1 och utgåva 2 ligger i huvudsak i nya strängare krav på kryptering i kommunikationen mellan låsenhetens olika delar.

Produkten Yale Doorman Classic är oförändrad men flyttas efter förändringen till  låsklass 2a. Lås producerade fram till 2020-06-26 är låsklass 3 och lås producerade efter 2020-06-26 är låsklass 2a.

Låsklassen som anges på förpackningen gäller oavsett inköpsdatum.

Är Yale Doorman Classic fortfarande ett bra lås?

Ja. Produkten är oförändrad och har fortfarande certifikat enligt SSF 3522 låsklass 2a. I normvärlden för lås och beslag ger inte uppdaterade krav en ny, högre, klass. Låsklassen behåller sin siffra och i vissa fall får befintliga produkter en ny klassning som i fallet med Yale Doorman Classic

Klass 2a är lägre än klass 3. Kan jag använda ett klass 2a lås i min bostad?

Ja. Låsklass 2a introducerades av SSF i senaste utgåvan. 2a beskriver lås för bostäder där skyddet från utsidan är lika klass 3 men det går att öppna från insidan med vred. I klass 3 måste det vara låst från ut och insidan. Det kallas bortasäkring.

Vad gör jag om mitt försäkringsbolag kräver låsklass 3?

Börja med att titta i ditt försäkringsbrev. Om det står ”särskilda lås och larmkrav” som tilläggskrav ska du ha låsklass 3, uppkopplat inbrottslarm mm. Har du Yale Doorman Classic sedan tidigare är det ok. Omfattas du av tilläggskraven och funderar på att köpa ditt första digitala lås prata med ditt försäkringsbolag. Bedömning är individuell och varierar mellan försäkringsbolag, försäkringsbelopp och var du bor.

Jag har redan ett Yale Doorman Classic. Vad gäller för mig?

Det är klass 3. Förändring gäller inte retroaktivt. Klassningen vid inköp gäller. Står det klass 3 på förpackningen gäller det.

Jag har ett Yale Doorman Classic utan knapp för bortasäkring. Vad är det för variant och låsklass?

Du bor sannolikt i en lägenhet. Det finns en variant av Yale Doorman Classic för lägenheter där möjligheten till bortasäkring tagits bort. Den varianten har Låsklass 2a sedan flera år tillbaka.

Hur kopplar jag olika versioner av Yale Doorman till en app?

Både Yale Doorman V2, Yale Doorman Classic (tidigare V2N) och Yale Doorman L3 kan styras med app.

Information om vilka appar samt vilka smarta hem-system som är kompatibla med vilket lås hittar du i sektionen ”Appar” där du även hitta nedladdningslänkar.

Har du ett äldre Yale Doorman av första generationen kan detta inte styras med app eller uppgraderas till att styras med app.

Till Appar

Yale Doorman L3 och appar

Yale Doorman L3 kan användas med Yale Access Appen utan extra tillbehör. Lås och telefon kommunicerar direkt via BLE (Bluetooth).

Har du tillgång till internetuppkoppling med wifi hemma kopplar du även in den Yale Connect du fått med i paketet med Yale Doorman L3 och får tillgång till appens alla funtioner även om du inte är hemma. 

På vår sida Videor Yale Doorman L3 hittar du tre korta videor om Yale Access App och att koppla ditt Yale Doorman till appen.

Se videor Yale Access och L3

Förutom Yale Access erbjuds flera integrationer till låset. För att det ska fungera då behöver du tillbehör från respektive integratör.

Kom igång med partnerappar

Du kan även använda Yale Doorman L3 med vår Yale Home App, även om vi rekommenderar Yale Access.

Kom igång med Yale Home App

Kan jag installera Yale Doorman själv?

Yale's lås är speciellt utformade för enkel installation, så att den genomsnittliga gör-det-självaren kan göra låsinstallationen med lätthet. För dig som inte vill, eller har tid, går det bra att kontakta en installatör, det kan du lösa hos någon av våra återförsäljare.

Hitta återförsäljare

Hur ändrar jag inställningarna i mitt Yale Doorman när det är integrerat? (Partnerapp)

När ditt Yale Doorman är integrerat och kopplat till en av våra partners appar justerar du låsets inställningar i appen från den leverantör du använder, till exempel Sector Alarms eller Verisures app, alternativt på ”mina sidor” från din app-leverantör. Du hittar med infoformation om appar och länkar till våra aktuella parters hemsidor i supportsidan för Partnerappar.

Till Partnerappar

Vilka verktyg behöver jag för att installera mitt Yale Doorman?

Vid en standardinstallation i en modern dörr behöver du en stjärnskruvmejsel i storlek PH2 och en avbitartång. Du kan också behöva en spårringstång om du behöver vända från höger- till vänsterdörr. Vid en installation i en äldre dörr kan du behöva ett stämjärn alternativt en rasp.

Se installationsvideo här

Hur många elektroniska nycklar kan jag ha till mitt lås?

Du kan ha 10 stycken nyckelbrickor, utöver det kan du komplettera med fem stycken fjärrkontroller.

Om du har en äldre version av Yale Doorman som inte har markeringen V2 under handtaget på utsidan, kan du ha 20 stycken nyckelbrickor samt en användarkod och fem fjärrkontroller.

I integrerat läge går det åt en minnesplats till integrationen. Du kan alltså ha nio brickor i ett integrerat lås.

Kan jag använda samma nyckelbricka till flera olika lås?

Ja det kan du. En enskild nyckelbricka kan läggas in i upp till sex olika Yale Doorman. Dock så måste du verifiera varje bricka 3 gånger på respektive lås innan du går vidare till nästa. (Se fråga-svar om "Hur verifierar jag mina nyckelbrickor?").

Måste jag ha en kod till min nyckelbricka?

Nej det behöver du inte. Har du dock ditt lås integrerat med ett larm, till exempel från Verisure, och önskar att larma av samtidigt som du låser upp, då behöver du ha en kod till din nyckelbricka.

Vad är ”bortasäkring”?

Det är en funktion i låset som gör att det inte går att låsa upp med vred från insidan. Bortasäkring ska endast användas när ingen är hemma. Inställningen avaktiveras när du låser upp nästa gång.

Hur aktiverar jag ”bortasäkring”?

Öppna dörren, tryck ner låsspärren och stäng sedan dörren. En röst ger nu en instruktion om att aktivera med nyckelbricka. Lägg emot nyckelbrickan och om du har kod till din bricka behöver du ange denna.

Hur fungerar automatisk låsning?

Efter upplåsning låser det igen efter 10 sekunder. Efter att dörren stängts låser det efter 2 sekunder.

Kan jag ha mitt Yale Doorman på min ytterdörr?

Ja. Yale Doorman är speciellt utvecklad för Skandinaviska väderförhållanden. Det tål kyla, värme, snö och regn samt smuts och sand och är IP-klassat till IP55. Låset har en UV-skyddad yta som även tål sol och fukt under längre perioder.

Det enda du behöver tänka på är att insidan ska vara torr och varm.

Tips! Se dock även vår fråga-svar om hur snabba väderomslag kan påverka din dörr, även om låset i sig ej påverkas.

Hur verifierar jag mina nyckelbrickor?

Verifiera nyckelbrickorna vid varje enhet direkt efter att de har programmerats. Håll nyckelbrickan tre gånger framför läsaren och få grönt ljus varje gång. Om du har flera Yale Doorman och vill använda samma nyckelbrickor till dessa är det mycket viktigt och att göra detta i rätt ordning. Det går inte att programmera nyckelbrickorna i Dörr 1 för att sedan direkt fortsätta till Dörr 2 och sedan börja verifiera i Dörr 2. Då blir resultatet ogiltig nyckelbricka när man sedan försöker läsa nyckelbrickorna i Dörr 1.

Jag har en dubbeldörr, passar Yale Doorman i den?

Detta beror på dörrens utformning. För att Yale Doorman ska passa in i en dubbeldörr måste följande tre punkter uppfyllas:

 • Den aktiva dörren måste uppfylla samma standard som en enkeldörr.
 • Den passiva dörren kan inte ha en inre fals.
 • Den passiva dörren måste kunna reglas.
Vad kostar Yale Doorman?

Det är våra återförsäljare som väljer vad låset ska kosta. Vårt tips är att besöka eller kontakta Yale-återförsäljare i ditt lokala område och fråga dom vad de kan erbjuda. Vissa kan också leverera den med montering. Du kan söka efter närmaste Yale-återförsäljare här på hemsidan.

Hur rengör jag mitt Yale Doorman?

Använd en fuktig, mjuk trasa för att avlägsna fingeravtryck. En mild tvållösning som appliceras med en mjuk trasa tar bort olja och smuts som har samlats.

Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel på någon komponent, eftersom detta kommer att förstöra produktens skyddande finish och upphäver garantin. Obs: Undvik produkter som på etiketten anger att de tar bort missfärgningar och rost eller att de innehåller syror eller frätande kemikalier.

Vad behöver jag för att kunna göra en reklamation?

Se till att du först felsökt själv så att det inte är något enkelt som du själv kan åtgärda. I manualen och här i vår fråga-svar hittar du de vanligaste åtgärderna. 

Därefter kan du kontakta Yale Kundservice för att få hjälp med att felsöka och lösa ett eventuellt problem.Se till att du sparar ditt inköpskvitto. Kvittot måste lämnas in när du gör en reklamation.

Alla reklamationskrav ska lämnas in, inom två månader efter det att felet upptäckts på din Yale-produkt. Vänligen kontakta ditt inköpsställe om du vill göra en reklamation, då produktreklamationer hanteras av dem.

Hur länge gäller garantin?

I Sverige är garantitiden för Yale Doorman 2 år. Om din Yale-produkt slutar att fungera inom garantitiden som ett resultat av materialfel ska du kontakta inköpsstället för att upprätta ett reklamationsärende.

För att garantin ska gälla måste alltid dessa villkor uppfyllas för din Yale produkt: 

 • Att produkten är korrekt installerad och underhållen, i enlighet med Yales installationsanvisning som du erhöll vid köpet.  
 • Att produkten inte modifierats på något sätt.  
 • Garantin gäller inte mekaniska fel som uppstått på grund av slitage, åverkan eller oaktsamhet. 
 • Garantin gäller inte heller på ytbehandling av din Yale-produkt.

Vänligen notera att eventuell produktgaranti endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exampelvis av felinstallation, först efter godkänd reklamation kan en ersättningsprodukt eller ny produkt utgå. Yale kan inte hållas ansvarig för andra eventuella förluster som följer av att din produkt inte fungerar – oavsett om sådana förluster är direkta eller indirekta följdskador.

Denna garanti gäller endast vid installation i bostäder i Sverige och kan inte överlåtas eller användas i andra länder.

Byta masterkod - så här gör du!

Behöver du ändra din masterkod? Om du KAN din masterkod när du behöver ändra den kan detta göras via menyn i ditt Yale Doorman, antingen i advanced mode eller i easy mode. I advanced mode ska du välja menyval 2, och i easy mode ska du välja p-knappen. Om du däremot INTE kan din masterkod måste du först återställa ditt Yale Doorman till fabriksinställningar, detta förklaras i Yale Doorman-manualen på sidan 46-49.

Väderomslag kan påverka din dörr så att Yale Doorman inte kan låsa

Väderomslag kan påverka din dörr. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftande utomhustemperaturer medföra att din dörr rör sig vilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar. Kontrollera avståndet mellan dörr och karm, dörrspringan mellan slutbleck i karmen och låskistans stolpe i dörren får vara maximalt 5mm.

 • Dörrspringan får vara max 5 mm (rekommenderad 3 mm).
Låstest för att se om låset fungerar korrekt - hur gör jag det?
 1. Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med * eller genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort och inte det rekommenderade 3 mm (max 5 mm).

 2. Kan fortfarande inte låsa:
 • Rekommenderad dörrspringa är 3 mm (max 5 mm).
 • Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.
 • Kontrollera att kontakterna sitter i helt och att stiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.
Hur återställer jag Yale Doorman till Fabriksinställningar?

Av olika anledningar kan det vara önkvärt att återställa Yale Doorman till fabriksinställningar. Exempelvis kan det bero på:

 1. Du har övertagit en bostad med Yale Doorman, och du vill radera den tidigare användarens inställningar för att ha full kontroll på koder och nyckelbrickor som har access till låset.
 2. Du önskar inte längre att använda app-lösningen, vill byta till ett annat integrerat system för att styra din Yale Doorman.

Fabriksåterställning beskrivs i detalj i Yale Doorman-manualen på sidan 46-49 där det även finns illustrationer och anvisningar steg för steg.

Det är svårt att stänga dörren efter att jag installerat Yale Doorman. Kan jag göra något åt detta?

Medföljande slutbleck 1487-2 fungerar i det allra flesta fall, upplever du att det är svårt att stänga dörren när Yale Doorman monterats ihop kan det vara idé att byta till slutbleck 1487-1.

 • För varianten Yale Doorman L3 Flex finns bägge varianter av slutbleck med i förpackningen.
 • Till övriga varianterna av Yale Doorman är det möjligt att köpa till ett djupare slutbleck och/eller justeringsplatta för att minska avståndet till låshuset.
 • Ett annat tips är att smörja fallen och förregling med lite låsfett ett par gånger om året så att de mekaniska delarna ska glida lite lättare. Det är ett generellt råd för alla Yale Doorman.
Jag kan inte låsa upp mitt Yale Doorman, vad gör jag?

Om du befinner dig på insidan, kan du alltid nödöppna. Vrid vredet ett kvarts varv. Antingen till höger eller vänster, beroende på om du har en höger- eller vänsterdörr. Tryck samtidigt ner handtaget och dörren öppnas.

Om du befinner dig på utsidan, läs vår fråga-svar "Mitt Yale Doorman har slutat att fungera. Vad kan det bero på?" för felsökningstips

Vad gör jag om Yale Doorman har slutat att fungera?

Gör en felsökning i följande ordning:

 1. Om du har slagit fel kod flera gånger i rad låses Yale Doorman i ett par minuter innan du kan göra ett nytt försök att öppna.
 2. Om du har ett uppkopplat Yale Doorman, där du angivit en tidsbegränsad behörighet, kan det vara så att behörigheten har gått ut. Kontrollera inställningarna i din app eller på "mina sidor".
 3. Om produkten inte fungerar kan man trycka på en resetknapp mellan batteribackuppolerna på undersidan av utsidan. Detta startar om produkten men alla elektroniska nycklar ligger kvar.
 4. Låstest: Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med * eller genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort och inte det rekommenderade 3 mm.
 5. Kan fortfarande inte låsa: • Rekommenderad dörrspringa är 3 mm. • Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.• Kontrollera att kontakterna sitter i helt och attstiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.
 6. Väderomslag kan påverka din dörr. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftandeutomhustemperaturer medföra att din dörr rör sigvilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar.För att Yale Doorman ska fungera är rekommenderatmått för dörrspringan 3 mm. Skulle ditt YaleDoorman inte låsa kan du därför behöva justeradörrspringan.
 7. Det kan också bero på att batteriet är slut. I så fall får du en batterivarning med ljud och ljus i god tid innan, men om det tar slut ändå kan du sätta ett standard 9V batteri på två poler nederst på utsidan av låset för att strömsätta detta och sedan identifiera dig med nyckelbricka eller kod på vanligt sätt.
Varför säger låset "Frånkoppling misslyckades, larmet kan fortfarande vara på". Det tar också några sekunder för Doorman att låsa upp?

Detta kan du lösa genom att följa dessa instruktioner: Gå ut, stäng och lås dörren. När dörren har låsts in trycker du på stjärnknappen och håller den intryckt. Håll den intryckt tills dess att du fått två pip. Släpp sedan stjärnknappen och ange din användarkod och bekräfta med stjärnknappen. Vänta ungefär en halv minut, lås upp dörren normalt, * – användarkod – *. Nästa gång dörren låses upp, bör tidsfördröjningen och alla röstmeddelanden vara borta.

Hur ställer jag in eller byter masterkod?

1. Ställa in masterkod: När du installerar ditt lås och följer instruktionerna låset ger dig får du uppamaningen att ange en masterkod med 6 siffror. Spara din masterkod på ett säkert ställe då den senare kommer behövas vid ändringar i ditt lås inställningar. Se Yale Doorman-manualen på sidan 22 för mer information.

2. Behöver du ändra din masterkod: Om du kan din masterkod när du behöver ändra den kan detta göras via menyn i ditt Yale Doorman, antingen i advanced mode eller i easy mode. I advanced mode ska du välja menyval 2, och i easy mode ska du välja p-knappen. Om du däremot INTE kan din masterkod måste du först återställa ditt Yale Doorman till fabriksinställningar, detta förklaras i Yale Doorman-manualen på sidan 46-49.

Påverkar min Wifi-router signalen från Yale Smart Hub?

Det kan den göra, om du upplever problem med signalen till dina enheter (Yale Doorman, larm o.s.v.) i ditt Smart Home och med Smart Hub , flytta då hubben 1 meter från routern.

Varför larmar mitt Yale Doorman fast dörren är stängd?

Rekommenderad dörrspringa är tre mm. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftandeutomhustemperaturer medföra att din dörr rör sigvilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar. Justera därför dörrspringan vid behov med hjälp av gångjärnen eller underläggsbrickor till slutblecket. Dörrspringan får aldrig mer än maximalt fem mm.

Får jag någon indikation på att låset inte gick att låsa?

Ja, det indikeras med ljud och blink på låset. Om du har låset integrerat så kan du även se en logg på detta i appen och på ”Mina sidor”.

Vad gör jag om jag har en för hög batteriförbrukning?

Kontrollera att vredet fjädrar tillbaka av egen kraft och inte blir ståendes snett. Orsaken till att vredet kärvar och blir ståendes snett beror vanligtvis på för lång vredpinne, kapa vid behov pinnen ytterligare 1 enhet. Säkerställ att nödutrymingen fungerar efter att pinnen har kapats.

En annan anledning till hög batteriförbrukning kan vara att de övre skruvarna (2 se bild) som håller samman plåten för insidans skylt och utsidan är i kontakt med kretskortet (risken är större för äldre Yale Doorman med annan utformning på kretskortet). Säkerställ att skruvarna har rätt längd och inte orsakar skador på kretskortet. 

 


Behöver du direktsupport från oss?

Skapa ett ärende här.