Support

Yale Hemlarm

Här hjälper vi dig med Yale Hemlarm

Yale har två typer av Hemlarm. Easy Fit Smartphone för en mobil livsstil och Easy Fit Standard Kit för lägenhet eller villa. Här hittar du manualer och support.

Installera ett Yale Hemlarm

Kom igång med Yale Hemlarm

Varför säger låset "Frånkoppling misslyckades, larmet kan fortfarande vara på". Det tar också några sekunder för Doorman att låsa upp?

Detta kan du lösa genom att följa dessa instruktioner: Gå ut, stäng och lås dörren. När dörren har låsts in trycker du på stjärnknappen och håller den intryckt. Håll den intryckt tills dess att du fått två pip. Släpp sedan stjärnknappen och ange din användarkod och bekräfta med stjärnknappen. Vänta ungefär en halv minut, lås upp dörren normalt, * – användarkod – *. Nästa gång dörren låses upp, bör tidsfördröjningen och alla röstmeddelanden vara borta.

Varför tar det så lång tid för Yale Doorman att låsa upp?

Om larmet är på är det helt normalt. När Yale Doorman låser upp och larmet frånkopplas skickar Doorman ett kommando till Smart Hub för att stänga av larmet. För att larmet ska ha tid att inaktiveras innan du kliver in, så är det en viss fördröjning.

Jag har precis lagt till Yale Doorman i Yale Home app. Jag kan låsa via appen, men inte låsa upp, varför fungerar inte min kod längre?
Masterkoden som används under installationsprocessen när Yale Doorman ansluter till Yale Smart Hub försvinner när installationen är klar. Om du har registrerat andra användarkoder på låset före integrationen, kommer dessa också att vara borta.
 
Under installationsprocessen genereras en ny användarkod, och det är denna som hädanefter gäller som användarkod. Om du har glömt eller vill ändra detta, gör du det enkelt på följande sätt. Välj Inställningar - Låsinställningar - Inställningar för användarkod till lås. Välj sedan användaren på rad 1 och ändra kod och, om tillämpligt, namn för den här användaren.
 
Vi rekommenderar att alla användare av låset har sin egen unika användarkod. Sedan kan du skilja dem från varandra i historiken (händelseloggen). Från samma plats i appen enligt beskrivningen ovan kan du lägga till fler användare. Systemet stöder högst 20 låsanvändare: 10 med användarkod + 10 med nyckelchip.
Varför går larmet så fort jag öppnar dörren?
Sannolikt så har du en magnetkontakt på dörren som är felaktigt inställd. Denna behöver ställas in till läge 'Ingångszon' och få tidsfördröjning. 
Hur kan Yale Doorman bli en del av systemet?

Det elektroniska dörrlåset, Yale Doorman, kan anges som en del av Yale Smart Home. På så sätt kommer du alltid att ha tillgång till ditt lås - oavsett var du befinner dig i världen (kräver tillgång till Internet).Du kan se status, använda låset och ändra inställningar via appen.Om du har valt att aktivera larmlösningen i Yale-systemet kan du använda knappsatsen på Yale Doorman för att aktivera och inaktivera larmet.Yale Smart Hub stöder upp till sex elektroniska lås. Användarkoder och taggar fungerar på alla lås som är länkade till samma hubb.Yale Doorman har en plats för låsmodul under batteriluckan, för att kommunicera med Yale Smart Hub måste låset nyttjas med modulen som är avsedd för detta.

Kan jag ha flera Yale Doorman anslutna till samma hubb?
Yale Smart Hub stödjer upp till sex elektroniska lås. Användarkoder och taggar fungerar på alla lås som är kopplade till samma hubb.
Kan jag aktivera larmet via mitt Yale Doorman?

Ja, det kan du.När du lämnar hemmet håller du stjärnknappen när du låser dörren. Efter några sekunder kommer ljudet för att ange kod. Ange en giltig användarkod och alarmet aktiveras.När du kommer hem låser du upp som vanligt. Larmet kommer att inaktiveras medans dörren låses upp.

Är det en abonnemangskostnad på Yales Hemlarm?
Nej, det tillkommer inga abonnemangskostnader.
Smart Hub kan inte ansluta till Internet. Vad kan jag göra åt det?
Kontrollera först att andra enheter som är anslutna till samma router har webbåtkomst. Gör sedan en omstart av Yale Smart Hub. Om detta inte hjälper kontrollerar du att nätverksportarna 5222 och 8765 är öppna för Smart Hub.
Smart Hub piper var 30:e sekund och den orangea dioden tänds. Vad betyder detta och hur kan jag stänga av pipen?

Det här kan betyda två saker. Antingen har larmet utlösts eller så är det något fel i systemet. Troligt orsak för det senare alternativet är låg batterinivå. I appen ser du vilken enhet som det gäller. Om du vill stänga av pipet kan du inaktivera enheten med låg batterinivå, tills dess att du har möjlighet att byta batterier.

Hur ofta måste jag byta batterier på larmkomponenterna?
Det beror på typ och användning, men enheterna har ungefärlig batteritid på 12 - 18 månader.
Var får jag ett meddelande om en larmenhet får en låg batterinivå?
Den orangea dioden på hubben tänds och du hör ett återkommande pip. I appen ser du vilken enhet som har en låg batterinivå.
Hur länge kommer sirenen tjuta om larmet utlöses?
Sirenen kommer att tjuta i 3 minuter, registreras det en ny händelse efter detta så aktiveras sirenen på nytt.
Hur meddelas jag om larmet utlöses?
Du väljer det själv i appen. Du kan välja mellan e-post, push-meddelanden från appen eller - mest tillämpliga - SMS.
Vad händer om jag förlorar min internetuppkoppling?

Larmet fortsätter att vara i det läge det var i innan internetanslutningen bröts. Du kommer inte att kunna få någon notis från larmet om det skulle bli utlöst under denna tid.

Kan jag ha flera användare i systemet?

Ja, du lägger till fler användare i appen. Observera att du måste vara inloggad med huvudkontot för att ha rätt att göra det. Välj Inställningar - Användare - Kontohantering.

Varför kan jag inte para ihop rörelsedetektorn med kamera mot min Smart Hub?

Detta beror på att sensorn inte är i inlärningsläge. Ta bort ett batteri och vänta i en minut. Sätt sedan i batteriet igen och aktivera inlärningsläget från appen. Håll sedan inlärningsknappen på sensorn i 10 sekunder (knappen ska blinka blå). 

Varför är inte min enhetslista uppdaterad?

Detta kan bero på att appen och Smart Hub inte synkroniserats. Om du vill göra detta manuellt gör du enligt följande: Inställningar - Systeminformation, gör sedan två långa tryck på 'SMS-Saldo', då kommer det upp en ny rad i meny som heter 'Ladda om panel', välj denna.

Jag får ständigt övervakningsfel. Vad är fel?

Kontrollera att alternativet "Övervakning av anslutna enheter" är inaktiverat. Detta kan hittas från huvudmenyn genom att välja Inställningar - Larminställningar - Systeminställningar - Allmän konfiguration.

Kan Smart Hub hängas på väggen?

Ja, det ingår ett fäste för detta.

Min kod till den externa knappsatsen fungerar bara när jag aktiverar larmet, men inte när jag ska inaktivera. Varför det?

Detta beror på att knappsatsen inte har initierats. Du löser detta på följande sätt: 1. Ta bort knappsatsen från systemet 2. Tryck på den vänstra panikknappen  och ange koden "0000" 3. Lampan på knappsatsen blinkar nu 4. Tryck nu på den vänstra panikknappen och sedan 7. 5. Tryck sedan på knappen inaktivera larm två gånger 6. Sätt tillbaka kodtangentbordet i systemet

I min app står det att batteriet saknas, vad betyder det?
Anledningen till detta är att backup-batteriet i hubben inte är aktiverat. Ta bort gummilocket på baksidan och aktivera batteriet med strömbrytaren.
Varför utlöser inte min rörelsedetektor larmet?

En rörelsesensor registrerar inte rörelser i rummet förrän 2 minuter har passerat efter att alarmet har aktiverats. Vänta därför 2 minuter efter att alarmet har aktiverats innan du går in i rummet för att testa.

Vilken Yale-app ska jag använda?
När du installerar ett Yalelarm med Yale Smart Hub använder du Yale Home-appen. Denna är tillgänglig för Apple iOS och Android.
Hur ändrar jag kod på knappsatsen?
Du gör detta via appen.  Inställningar - Larminställningar - PIN-kodsinställningar för knappsats.
Kan jag installera en larmsensor i mitt garage / förråd också?
Ja, så länge signalen mot Smart Hub är tillräcklig, så går det bra. Observera dock att livslängden på batterierna kan bli kortare om det är ett oisolerat utrymme.
Hur tar jag bort en enhet från mitt system?
Du gör det från appen. Gå till enhetslistan och svep enheten som du vill ta bort till vänster, välj sedan radera.
Kan jag ha rörelsedetektorer aktiva i hemmaläge?
Ja, det kan du. Du sätter dessa inställningar under respektvie enhet i enhetslistan.
Hur väljer jag att aktivera larmet fullt eller delvis?

Det kan göras på tre olika sätt. Med app, med knappsats eller med fjärrkontroll. Appen är nästan självförklarande: Från startsidan trycker du på huset och väljer vilket läge du vill aktivera. Knappsatsen och fjärrkontrollen har sina egna knappar för att välja läge, ref. bild nedan.

Observera att om du har en Yale Doorman kan du också aktivera larmet via detta (endast helt aktiverat). Mer information finns här.

Varför blinkar det ett orange ljus på min rörelsesensor?
Den orangea lampan blinkar när batteriet aktiveras under installationen. Det kommer också att blinka då sensorn upptäcker en rörelse.
Vad är det maximala avståndet för en rörelsesensor för att kunna upptäcka en rörelse?
En rörelsedetektor upptäcker rörelser på upp till 12 meter bort. Synfältet är 110 grader.
Hur lägger jag till larmenheter?
Det är enkelt att lägga till larmenheter. Ta en titt här så ser du hur det fungerar!
Hur många enheter kan jag ansluta till Yale Smart Hub?
Du kan ha maximalt 40 enheter anslutna till Yale Smart Hub. När det gäller anslutna lås, kan du ha högst 6 stycken.
Kan jag installera mitt Yale Easy Fit hemlarm själv?


Hemlarmen från Yale är GDS-utformade, vilket innebär att du kan ”göra det själv”. Alla komponenter i larmpaket är förprogrammerade och det är bara aktivera batterierna som bifogas i paketet.

Testa alla funktioner vid köksbordet och skruva sedan ihop delarna. Ingen kabeldragning eller elektriska installationer behöver göras.

Vad är det för skillnad på hemlarmen i serien Yale Easy Fit?

I korta drag handlar det om olika centralenheter. Sensorerna/detektorerna är med några undantag desamma. Smartphone-larmets stora fördel är att det är uppkopplat, så att du kan sköta larmet från din molbil.

Med Smartphone-larmet finns även fler komponenter, däribland rörelsedetektor med kamera.   

Jag har inte internetuppkoppling hemma. Kan jag använda larmet via Smartphone ändå?

Nej. Välj i stället standardlarmet och uppgradera det till Smartphone-larmet den dagen du skaffar internetuppkoppling. Vid en uppgradering kan du återanvända alla komponenter i ditt nya Yale-larm.

Vad gör jag om batterierna tar slut?

Samtliga delar har batterier som klarar minst två år vid normal användning. När batteritiden i en komponent har cirka en månad kvar, varnar enheten för detta genom appen och du märker det vid larmpåslag. Du måste larma till två gånger. För mer information, se manualen.

Vilka verktyg behöver jag för att installera Yale Easy Fit hemlarm?

En mindre kryssmejsel och/eller en borrmaskin, beroende på om produkterna ska monteras på hårda väggar där plugg behövs.

Vad händer vid sabotage?

Alla larmdelar har sabotageskydd. Om någon del avsiktigt eller oavsiktligt sätts ur funktion kommer larmet att göra dig uppmärksam på det.

Hur lång är garantin?

Om du har köpt produkten inom de senaste 24 månaderna, returnerar den till ditt inköpsställe. Om din Yale-produkt slutat att fungera på grund av produktfel, kommer Yale att ersätta dig med en fri ersättningsprodukt.

Villkoren för att garantin ska gälla för din Yale produkt är:

  • Att produkten är korrekt installerad och underhållen i enlighet med Yale’s installationsanvisning som du erhöll vid köpet
  • Att produkten inte modifierats på något sätt
  • Att produkten installerats i en bostad i Sverige

Garantin gäller inte:

  • Mekaniska fel som uppsåtligen orsakats eller på grund av oaktsamhet
  • Uppkomna estetiska effekter
  • Vid fel som orsakats av att produkten reparerats eller ändrats på ett otillbörligt sätt, i strid mot våra instruktioner

Yale ansvarar endast för att tillhandahålla en fri ersättningsprodukt. Yale kan inte hållas ansvarig för eventuella andra förluster som följer av att din produkt inte fungerar. Detta oavsett om sådana förluster är direkta eller indirekta följdskador.

Hur ställer jag in aviseringar i Yale Home-appen?

Yale Home-appen kan skicka dig notiser på 3 olika sätt: SMS, push-notis samt via email. Välj önskade inställningar via: Inställningar -> Användare -> Inställningar för notifikationer.

Behöver du direktsupport från oss?

Skapa ett ärende här.