Support för Yale ENTR S

Vanliga frågor om ENTR S

Är min smartphone kompatibel med ENTR S?

Kompatibla telefoner iOS

 • iPhone 5S iOS 11
 • iPhone 6 iOS 11
 • iPhone 6S iOS 11
 • iPhone 6 Plus iOS 11
 • iPhone 7 iOS 11
 • iPhone 7 Plus iOS 11
 • iPhone X, iOS 11

 

Kompatibla telefoner Android

 • Huawei P9, Android 7
 • Huawei P10, Android 7
 • Huawei P20, Android 8.1
 • Huawei P20 Pro, Android 8.1
 • LG G6, Android 7
 • Samsung Galaxy S6 Android 7
 • Samsung S8, Android 8
 • Samsung S9, Plus Android 8
 • Sony L1, Android 7
 • Sony Xperia X, Android 8
 • Sony Z3 Compact, Android 6
 • Sony XZ Compact, Android 8
 • Xiaomi Mi A1 Android 8
 • Xiaomi RedMi Note 4, Android 8
Kan jag ha Yale ENTR S på min ytterdörr?

Yale ENTR S passar på de flesta ytterdörrar. Yale ENTR S är speciellt utvecklad för Skandinaviska förhållanden och går att montera på de flesta dörrar med vred på insidan.

Om din dörr har cylinder på båda sidor om dörren eller cylinder och vred på insidan bör du konsultera en låssmed för val av rätt lösning, alternativt så väljer du ett Yale Doorman istället. Se illustrationerna nedan:

Länk till låshus ASSA 310 Connect.

Finns det olika versioner av Yale ENTR S?

Det finns bara en variant av låsenheten Yale ENTR S i Skandinavien. Det finns dock olika förpackningsvarianter anpassade för olika marknader och försäljningskanaler. Det kan förekomma satsförpackningar men även förpackningar som behöver kompletteras med önskat tillbehör.

Kan jag koppla upp mitt Yale ENTR S till larmsystem eller andra system?

I dagsläget går det inte koppla upp Yale ENTR S till andra system. Men tack vare BLE-gränssnittet och möjligheterna med programuppdateringar kommer vi fortlöpande erbjuda ny funktionalitet.

Uppfyller Yale ENTR S kraven för Godkänd låsenhet?

Yale ENTR S har inget SSF certifikat utan erbjuder samma säkerhet som ett lås med ett vred gör idag. Har din dörr vred idag påverkas inte lösningen negativt av en uppgradering med Yale ENTR S. Konsultera ditt försäkringsbrev. Omfattas du av särskilda lås och larmkrav framgår det av försäkringsbrevet och du ska istället överväga t ex Yale Doorman som uppfyller låsklass 3. Det högsta kravet för lås i bostäder.

Kan jag installera Yale ENTR S själv?

Yales produktportfölj är speciellt utformade för enkel installation och handhavande.

Yale ENTR S är en av våra smidigaste produkter Titta på vår produktsida och på Youtube för installationsfilmer. Yale Doorman Partners erbjuder alltid installation för dig som inte vill, eller har tid. Se våra återförsäljare. och filtrera söket med Installation eller Yale Doorman Partner.

Vilka verktyg behöver jag för att installera mitt Yale ENTR S?

Vid en standardinstallation i en modern dörr behöver du en stjärnskruvmejsel i storlek PH2 och en avbitartång.

Se installationsvideo här

Hur många koder/användare/fjärrkontroller kan jag ha till mitt Yale ENTR S?

Du kan ha 20 stycken användare (koder och eller fingerprint) i din kodläsare eller fingerprint läsare. Utöver det kan du komplettera med 20 stycken fjärrkontroller. 

Se installations manual för att lägga upp användare/koderna i tillbehören.

Om jag har flera lås, kan jag då låsa/låsa upp flera eller alla samtidigt?

Om du har flera lås installerade och har de upplagda i samma app kan du låsa/låsa upp båda lås enkelt genom att swipa från första låset till nästa om de båda befinner sig inom ett BLE räckhåll från din mobil. Men det finns ingen ”centrallåsning” Varje lås manövreras separat. Med kod eller fingerprint tillbehören kan du aktivera automatisk låsning. Låset låser när dörren är stängd.

Hur fungerar automatisk låsning?

För att aktivera automatisk låsning måste magneten vara monterat på dörrkarmen och ett extra tillbehör, t.e.x fingerprint läsare eller kodläsare vara installerat. Detta för att du inte ska låsa dig ute. Magneten igår i paketet och kalibreras vid installationen. Montage enligt bild.

Måste jag ha en kod till min fingerprintläsare?

En användare med ett lagrat fingerprint behöver inte ha någon kod. Det går att kombinera fritt mellan kod och fingerprint. Det väljer administratören. Administratören, master användaren måste registrera både fingerprint och kod.

Hur rengör jag mitt Yale ENTR S

Använd en fuktig, mjuk trasa för att avlägsna fingeravtryck. En mild tvållösning som appliceras med en mjuk trasa tar bort olja och smuts som har samlats.

Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel på någon komponent, eftersom detta kommer att förstöra produktens skyddande finish och upphäver garantin. Obs: Undvik produkter som på etiketten anger att de tar bort missfärgningar och rost eller att de innehåller syror eller frätande kemikalier.

Hur länge gäller garantin?

Om din Yale-produkt slutar att fungera som ett resultat av materialfel, omfattas produkten av produktgarantin – förutsatt att du har köpt produkten inom de senaste 24 månaderna. Kontakta inköpsstället för att upprätta ett reklamationsärende.

Villkoren för att garantin ska gälla för din Yale produkt är: 

 • Att produkten är korrekt installerad och underhållen, i enlighet med Yales installationsanvisning som du erhöll vid köpet.  
 • Att produkten inte modifierats på något sätt.  
 • Garantin gäller inte mekaniska fel som uppstått på grund av slitage, åverkan eller oaktsamhet. 
 • Garantin gäller inte heller på ytbehandling av din Yale-produkt.

Produktgarantin omfattar produkten och ersätts efter godkänd reklamation av en ersättningsprodukt eller ny produkt. Yale kan inte hållas ansvarig för andra eventuella förluster som följer av att din produkt inte fungerar – oavsett om sådana förluster är direkta eller indirekta följdskador.

Denna garanti gäller endast vid installation i bostäder i Sverige och kan inte överlåtas.

Vad behöver jag för att kunna göra en reklamation?

Se till att du sparar ditt inköpskvitto. Kvittot måste lämnas in när du gör en reklamation. Alla reklamationskrav ska lämnas in, inom två månader efter det att felet upptäckts på din Yale-produkt. Vänligen kontakta ditt inköpsställe om du vill göra en reklamation, då produktreklamationer hanteras av dem

Jag kan inte öppna mitt Yale ENTR S, vad gör jag?

Om du befinner dig på insidan, kan du alltid med det mekaniska vredet. Antingen till höger eller vänster, beroende på om du har en höger- eller vänsterdörr. Tryck ned handtaget och dörren öppnas.

Om du befinner dig på utsidan, kan du använda den traditionella mekaniska nyckel.

Mitt Yale ENTR S har slutat att fungera. Vad kan det bero på?
 • Med en aktiverad dörrmagnet låser inte låset om dörren inte är stängd. Kontrollera i appen om du får uppmaningen -Vänligen stäng dörren med alternativet –Lås ändå. Kontrollera magnetens placering och kalibrera låset igen om –Lås ändå ger önskad effekt.
 • Kontrollera att du har Bluetooth TM påslagen på telefonen för att kunna kommunicera med låset.
 • Med appen öppen pågår informationsöverföring mellan Yale ENTR S och telefonen. Det blockerar tillbehören. Släck skärmen eller avsluta appen och pröva tillbehöret, tex fjärrkontrollen igen.
 • Kontrollera batterinivån. Den framgår av appen och produkten varnar i god tid för låg batterinivå med ljud och ljussignal.
 • Kontrollera att du har installerat produkten rätt, inte spänner och att vredet fungerar normalt.
 • Om du inte får igång produkten, kan du göra en reset från insidan via en knapp under vredet.  Se manualen för detaljerade instruktioner.