Yale support

Vi har svaren på dina frågor!

Vi hjälper dig med dina Yale-produkter!

I våra supportsidor hittar du självhjälp, tips och svar på de vanligaste frågorna vi får om Yales produkter. Här kan du även kontakta Yale kundservice.

Vad behöver du hjälp med?

Vid akuta ärenden

Om det uppstår akuta problem – kontakta din närmaste Yale-partner. Vänligen notera att eventuell produktgaranti och service given av återförsäljare eller låssmed endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exempelvis av felinstallation.

Hitta din närmaste Yale-partner!

Behöver du direktsupport från oss?

Ring eller skriv till oss på Yale.