Yale support

Vi har svaren på dina frågor!

Vi hjälper dig med dina Yale-produkter!

I våra supportsidor hittar du självhjälp, tips och svar på de vanligaste frågorna vi får om Yales produkter. Här kan du även kontakta teknisk support.

Vad behöver du hjälp med?

Flicka som dansar.

Ny förbättrad konsumentsupport

För att minska svarstiderna och förbättra vår service inom konsumentsupporten ersätts nu traditionell telefon- och mailsupport med ett webbformulär.

Den samlade informationen du matar in i webbformuläret styr det direkt till den som är expert på området för att på snabbast möjliga vis avhjälpa ditt upplevda problem eller besvara dina frågor.

Klicka på knappen för att starta.

Skapa ditt ärende här!

Vid akuta ärenden

Om det uppstår akuta problem – kontakta din närmaste låssmed. Vänligen notera att eventuell produktgaranti och service given av återförsäljare eller låssmed endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exempelvis av felinstallation.

Hitta din närmaste låssmed!
Kvinna som ler och håller en digital läsplatta.

Manualer & videor

Vid installation eller felsökning kanske en video eller manual kan hjälpa dig!