Fjärrkontroll

Yale EF-KF är en fjärrkontroll du enkelt ansluter till ditt Yale smarta hemsystem eller Yalelarm. Med fjärrkontrollen aktiverar och avaktiverar du enkelt ditt larm. Snabbknappen för överfallslarm aktiverar larmet även fast det är frånslaget. Fjärrkontrollen drivs av 1 st CR2032 batteri. En LED-indikator visar tydligt fjärrkontrollens funktioner..

Förpackningens innehåll:
• Fjärrkontroll
• Batteri

Varianter
Antal i förpackningen Artikelnummer
1 st Yale EF-KF
Teknisk information
  • -10C Till 40c , relativ fuktighet 70 % icke-kondenserande
  • Radio: 868MHz FM

Batterimontering

Ta bort batteriluckan genom att använda ett mynt för att vrida moturs tills pilen pekar på den runda pricken (öppen). Sätt i batteriet med den positiva ( + ) sidan uppåt.
Återmontera batteriluckan, se till att pilen pekar mot pricken och vrid locket medurs tills pilarna pekar mot varandra (stängd).

Vill du köpa våra produkter?

Hitta återförsäljare