Integritetscenter

Vi värdesätter din integritet och ditt förtroende för oss. Här hittar du information om vårt arbete med integritet och dataskydd, inklusive hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vårt arbete med GDPR

Vi tar dataskydd på allvar, inklusive GDPR-efterlevnad och andra regulatoriska förändringar. Det är bara en del av det arbete vi gör för att hålla din personliga information säker och privat.

Läs mer här

Yalehome.se och integritet.

Kontakta oss om integritet

Fyll i vårt formulär om du har frågor om integritet kopplat till ditt besök här på Yalehome.se.